Chinese education in the novel by A. Chua Battle hymn of the tiger mother

Magda Wieteska

Abstract


Chinese culture and tradition stand in direct opposition to American and European cultures. Chinese children must live according to the principles of metaconfucianism from an early age. Failure to do so threatens social ostracism.

Amy Chua in her autobiographical novel Battle Hymn of the Tiger Mother describes the education of her two daughters living in America according to the principles present in China. The educational methods used by Chua are considered controversial by western parents. The author made an attempt to explain the motives of Asian mothers.


 


Keywords


education, China, metaconfucianism, culture, tradition, ren

Full Text:

PDF

References


Burszta W. J. (1998). Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje [Antropology of culture. Topics, theories, interpretations]. Poznań: Zysk i S-ka.

Chua A. (2011), Battle hymn of the tiger mother. New York.

Gajda J. (2003). Antropologia kulturowa, cz.1. [Cultural antropology, part 1].Toruń: Impuls.

Giddens A. (2006). Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach [The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies]. Warszawa: PWN.

Gołaszewska M. (2003). Sposób istnienia wartości [A mean of the existence of value]. In: J. Gajda (Eds.). Antropologia kulturowa, cz.1. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze [Cultural Antropology, part 1. Introduction to knowledge of culture].Toruń: Impuls.

Hann C. (2000). Antropologia społeczna [Social Antropology]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kroeber A. L. (2007). Istota kultury [The essence of culture]. In: E. Nowicka E., M. Głowacka-Grajper (Eds.) Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii [The world of a human – the world of culture. The anthology of texts of classic antropology]. Warszawa: PWN.

Kruczkowska M. (2015). Chiński styl życia. Bunt? A co to takiego? [Chinese lifestyle. Rebellion? What is that?]. Retrieved from http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,80530,12886279,Chinski_styl_zycia__Bunt__A_co_to_takiego_.html.

Linton R. (2007). Rola kultury w kształtowaniu osobowości [The role of culture in the forming of personality]. In: E. Nowicka E., M. Głowacka-Grajper (Eds.) Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii [The world of a human – the world of culture. The anthology of texts of classic antropology]. Warszawa: PWN.

Petrykowski P. (2005). Społeczno – kulturowe aspekty podstaw wychowania [Sociocultural aspects of the fundamentals of education]. Toruń: Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP.

Weggel O. (2006). Chiny [China]. Warszawa: Cyklady.

Wesołowski Z. (2011). Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich [To understand the Chinese. Cultural codes of chinese societies]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Wicher J. (2012). Komunikacja z perspektywy różnych kultur na przykładzie kręgu kultury europejskiej i chińskiej , czyli czy obcy może stać się swój? [Communication in the view of different cultures on the example of European and Chinese culture, or can an outsider become ours? ]. In: H. Grzesiak, M. Fryza, K. Ratajczak (Eds.). Wykluczenie społeczne wczoraj i dziś [Social ostracism yesterday and today]. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Wójcik A. I. (2012). Metodologia kręgów kulturowych Wschodu i Zachodu [Methodology of the cultural spheres of the East and the West]. „The Polish Journal of the Arts and Culture”, nr 3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Magda Wieteska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.